Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/hansvandenhurk-advies.nl/httpdocs/cms/libraries/cms/application/cms.php on line 467
Hans van den Hurk Advies - De commissie van beroep en bezwaar

Een commissie van beroep en bezwaar in een belangenorganisatie.

De situatie
In een belangenbehartigingsorganisatie wordt een functiewaarderingssysteem ingevoerd.
Een extern bureau wordt ingehuurd om de gewenste systematiek in te voeren. Met de leidinggevenden worden gesprekken gevoerd, functiebeschrijvingen opgesteld. Met de medewerkers worden de functiebeschrijvingen doorgenomen. Daarna worden de waarderingen uitgevoerd en aan de medewerkers gecommuniceerd.
Daarna vindt een moment van bezinning in het Managementteam plaats. Onder meer bespreekt men de situatie dat twee functies hoger zijn gewaardeerd dan men gevoelsmatig logisch vindt. Zo is een secretaressefunctie vrijwel even hoog gewaardeerd als een beleidsfunctie.
Het externe bureau wordt opnieuw aan het werk gezet. Dit bureau doet geen aanvullend onderzoek, maar verandert de functiebeschrijvingen zo dat er een lagere waardering uitrolt. De betrokken medewerkers voelen zich ondergewaardeerd en gaan naar de commissie van beroep en bezwaar.

De aanpak
De commissie van beroep en bezwaar spreekt met alle betrokkenen. Zij moet constateren dat de medewerker van het externe bureau geen valide reden voor de herwaarderingen van de functies weet te geven, anders dan de wens van de opdrachtgever. Als ook de leidinggevenden van de betrokkenen stellen de eerste functiebeschrijving adequater te vinden dan de tweede, moet de commissie constateren dat de klagers een punt hebben. De commissie adviseert om een externe, onafhankelijke, deskundige een second opinion te laten geven over de waardering. Deze deskundige stelt de klagers in het gelijk.

Mijn rol
Als lid van de commissie neem ik deel aan alle gesprekken met de betrokkenen. Het helpt dat ik verstand van functiewaardering heb, met name tijdens de bespreking met de medewerker van het externe bureau. Ik voel een zekere verontwaardiging als ik merk dat de medewerker van het externe bureau zich zo heeft laten sturen door de opdrachtgever, maar beheers me en blijf professioneel. Het doet me goed als de klagers gelijk krijgen van een externe deskundige.

Een greep uit mijn praktijk

Reorganisaties: het blijft mensenwerk

Een reorganisatie is een boeiend proces. Ondanks het sociaal plan en het ontslagbesluit, blijft reorganiseren altijd mensenwerk. Een OR tijdens een reorganisatie begeleiden vraagt veel, maar geeft ook veel voldoening.

Lees meer...

Het maken van stukjes die ertoe doen

Veel ondernemingsraden zijn geabonneerd op een vakblad. Dit doen ze om beter te weten wat ze kunnen doen in lastige omstandigheden. Ik schrijf onder meer de serie "tussen wet en werkelijkheid"  in het grootste vakblad van Nederland, het OR Magazine.

Lees meer...

De commissie van beroep en bezwaar

De deelname aan een commissie van beroep en bezwaar is een boeiende, maar enerverende en soms emotionerende klus. Voor medewerkers die zich incorrect behandeld voelen staat er veel op het spel. Hun baan, of hun beloning.

Lees meer...