Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/hansvandenhurk-advies.nl/httpdocs/cms/libraries/cms/application/cms.php on line 467
Hans van den Hurk Advies - Adviseur

Een (extern) advies is doorgaans gewenst als iemand een beslissing moet (of wil) nemen, en hij of zij het gevoel heeft de materie te weinig te doorzien om die beslissing verantwoord te kunnen nemen. Een ondernemingsraad heeft, in geval van fusie, bedrijfssluiting of reorganisatie, vaak het gevoel niet voldoende te weten wat de gevolgen zijn van de ene of de andere beslissing. Ook weet de OR vaak niet of de adviesvraag die hem is voorgelegd, afdoende is. 

De adviseur heeft vaker met het bijltje gehakt en kan laten zien welke mogelijkheden de OR heeft, en wat de consequenties zijn van iedere denkbare keuze. De adviseur kan vaak ook wat zeggen over de risico's, of de slaagkans van een te nemen beslissing. Maar de beslissing zelf wordt altijd genomen door degene die de adviseur in de arm heeft genomen. De adviseur dringt de ondernemingsraad geen beslissing op.

Mijn eigen werkwijze bestaat eruit, dat ik probeer om mijn eigen kennis en ervaring en de kennis van de OR zo optimaal mogelijk te combineren. Immers, de OR kent de onderneming, de medewerkers en de ondernemer het beste. Ik heb kennis van wetgeving, en heb een ruime praktijkervaring. De bundeling van beide soorten kennis geeft het beste resultaat. 

Er bestaat jurisprudentie met als strekking dat van een ondernemingsraad niet gevergd kan worden dat hij ieder vraagstuk dat hem ter advisering of ter instemming wordt voorgelegd, kan overzien. Terecht. Daaruit volgt dat de OR een ruim recht heeft om deskundig advies in te huren.

Ikzelf geef advies op diverse terreinen, onder te verdelen in:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Fusies
  • Reorganisaties
  • Bedrijfssluitingen

Een greep uit mijn praktijk

Reorganisaties: het blijft mensenwerk

Een reorganisatie is een boeiend proces. Ondanks het sociaal plan en het ontslagbesluit, blijft reorganiseren altijd mensenwerk. Een OR tijdens een reorganisatie begeleiden vraagt veel, maar geeft ook veel voldoening.

Lees meer...

Het maken van stukjes die ertoe doen

Veel ondernemingsraden zijn geabonneerd op een vakblad. Dit doen ze om beter te weten wat ze kunnen doen in lastige omstandigheden. Ik schrijf onder meer de serie "tussen wet en werkelijkheid"  in het grootste vakblad van Nederland, het OR Magazine.

Lees meer...

De commissie van beroep en bezwaar

De deelname aan een commissie van beroep en bezwaar is een boeiende, maar enerverende en soms emotionerende klus. Voor medewerkers die zich incorrect behandeld voelen staat er veel op het spel. Hun baan, of hun beloning.

Lees meer...